Εκδήλωση στο ΥΠΕΝ με στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε θέματα ριζικής ανακαίνισης και ενεργειακής φτώχειας

OSS-EventReverter-YPEN

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε από τους εταίρους του ελληνικού πιλότου του έργου REVERTER (ΕΜΠ, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και ΚΑΠΕ), υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ, εκδήλωση στο  αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα:

“Η ριζική ανακαίνιση ως απάντηση στην ενεργειακή φτώχεια”

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η συζήτηση με μία επιλεγμένη ομάδα εστίασης (focus group) ατόμων από εμπλεκόμενους φορείς (stakeholders) που έχουν υψηλό ενδιαφέρον και επιρροή στα θέματα της ριζικής ανακαίνισης και ενεργειακής φτώχειας. Συνολικά παρευρέθηκαν 38 εκπρόσωποι και ειδικότερα ιδιωτικοί φορείς, όπως εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων, φορέων ιδιοκτητών ακινήτων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή και μεμονωμένα επιχειρηματικά στελέχη, δημόσιοι φορείς, όπως εκπρόσωποι Υπουργείων, Δήμοι, στελέχη της  Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κοινωνικά κινήματα, ενεργειακές κοινότητες, ΜΚΟ, κ.λπ.

Αρχικά, παρουσιάστηκαν από τρία μέλη της ομάδας του έργου (κα Βίκυ Τζέγκα, Νομική Σύμβουλος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., κ. Δημήτριος Δαμίγος, Συντονιστής έργου REVERTER, Καθηγητής ΕΜΠ και κ. Χρήστος Τουρκολιάς, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής ΚΑΠΕ) (α) τα αποτελέσματα της κοινωνικής έρευνας για τις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών στο νομό Αττικής με έμφαση στα προβλήματα των ευάλωτων νοικοκυριών, (β) νέοι δείκτες ενεργειακής φτώχειας και σύγχρονα εργαλεία για την αναγνώριση ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών με δευτερογενή δεδομένα και (γ) ένας οδικός χάρτης για τη ριζική ανακαίνιση κατοικιών ευάλωτων, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, η καθοδηγούμενη συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρία κρίσιμα ερωτήματα για τη συνέχεια του έργου και την εξεύρεση λύσεων στο πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας:

  • Πώς πιστεύετε ότι είναι εφικτό να βελτιωθεί ο υφιστάμενος ορισμός της ενεργειακής φτώχειας για τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό των πληττόμενων νοικοκυριών μέσω μιας διαδικασίας “από τη βάση στην κορυφή” (“bottom-up”);
  • Ποια από τα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας θεωρείτε ότι είναι τα αποτελεσματικότερα;
  • Πώς μπορεί να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των απαιτούμενων επενδύσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας;

Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες και ενδιαφέρουσες ιδέες, οι οποίες καταγράφηκαν από τα μέλη της ομάδας προκειμένου να ενσωματωθούν στα επόμενα βήματα του έργου.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν:

  1. Ο κ. Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ ο οποίος αναφέρθηκε στην παρουσίασή του στη διάθεση των ψηφιακών εργαλείων που η Ρυθμιστική Αρχή έχει δημιουργήσει με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών και τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της. Επίσης, επισήμανε την ανάγκη υιοθέτησης καλών πρακτικών προσέγγισης των ευάλωτων ομάδων προκειμένου για την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίησή τους, με κύριο στόχο τη συμμετοχή τους στην ενεργειακή πράσινη μετάβαση.
  2. Ο κ. Δημήτρης Καρδοματέας, Πρόεδρος και γενικός διευθυντής του ΚΑΠΕ, αναφέρθηκε στη χρησιμότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος REVERTER, το οποίο θα συμβάλει στη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
  3. Η κα. Βίκυ Σίτα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής του ΥΠΕΝ ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ως στόχο να συνδράμει με διάφορες δράσεις και προγράμματα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της ενεργειακής φτώχειας.
  4. Ο κ. Νίκος Χρυσόγελος, Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας  του Δήμου Αθηναίων ενημέρωσε για την ίδρυση του Γραφείου Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας και την ανάγκη ενεργοποίησης συνεργιών μεταξύ όλων των φορέων προκειμένου για την αντιμετώπιση ταυτόχρονα της ενεργειακής φτώχειας και της κλιματικής κρίσης.