Πολιτική «Cookies»

Γενική ενημέρωση

1) Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που ένας Ιστότοπος (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον περιηγητή (browser) του Επισκέπτη/Χρήστη όταν την επισκέπτεται, ώστε κάθε φορά που ο Επισκέπτης /Χρήστης συνδέεται στον Ιστότοπο, ο τελευταίος να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο Επισκέπτη/Χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του Επισκέπτη/Χρήστη σε έναν Ιστότοπο, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει στον συγκεκριμένο Ιστότοπο (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Γενικώς τα «cookies» επιτελούν επιπλέον λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγηση από τον έναν Ιστότοπο στον άλλον και να αντιμετωπίζουν προβλήματα, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του Επισκέπτη/Χρήστη και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στον Ιστότοπο. Ο Επισκέπτη/Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων.

2) Συγκατάθεση του Επισκέπτη/Χρήστη

Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του Επισκέπτη/Χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του. Τα «cookies» που εξαιρούνται είναι ουσιαστικά εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον Ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Ειδικότερα:

Δεν απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση του Επισκέπτη/Χρήστη για τα λειτουργικά cookies (functional cookies) που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστότοπου. Χωρίς τη χρήση λειτουργικών «cookies» είναι αδύνατη η περιήγηση του Επισκέπτη/Χρήστη στον Ιστότοπο.

Για τα υπόλοιπα είδη «cookies» απαιτείται ενημέρωση του Επισκέπτη/Χρήστη και παροχή δυνατότητας να συγκατατεθεί ρητά, με ρητή και  θετική ενέργεια (επιλέγοντας ο ίδιος το αντίστοιχο τετραγωνίδιο) ή να αρνηθεί την τοποθέτηση των «cookies» στον υπολογιστή του (παροχή επιλογών ανά κατηγορία «cookies»).

Ο Ιστότοπος ενημερώνει τον Επισκέπτη/Χρήστη όχι μόνο σχετικά με τα «cookies» που τοποθετεί στον υπολογιστή του Επισκέπτη/Χρήστη (“First Party” Cookie) αλλά και σχετικά με τα «cookies» από Τρίτα Μέρη (third-party cookies) κυρίως για τους σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης (Online behavioural advertising – OBA).

3) Πώς γίνεται ο έλεγχος των «Cookies» που εγκαθίστανται στον περιηγητή (browser)

Ο βασικός τρόπος ελέγχου των «cookies» είναι οι ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επιτρέπουν την εξ αρχής αποδοχή των «cookies» και να ζητούν την ενεργό επιλογή του Επισκέπτη/Χρήστη για κάθε εγκατάσταση. Σε περίπτωση απενεργοποίησης της αποδοχής «cookies» ενδέχεται να υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Επισκέπτη/Χρήστη να ανακαλεί, όποτε το θελήσει, τη συγκατάθεσή του ή να εναντιωθεί στη χρήση των «cookies» στον υπολογιστή ή τη συσκευή του, να ελέγξει ή/και να διαγράψει τα «cookies».
Μπορεί επίσης να αλλάξει τις προσωπικές του επιλογές ρυθμίζοντας κατάλληλα τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί, επιτρέποντας είτε την αποδοχή συγκεκριμένων μόνο τύπων «cookies» ή την άρνηση στη χρήση τους.
Μπορεί να διαγράψει τα «cookies» από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιεί, οποτεδήποτε θελήσει, ακολουθώντας τη διαδρομή για τη διαγραφή τους από τη μνήμη του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο Επισκέπτης/Χρήστης.
Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείται η συγκατάθεσή του για τη χρήση των «cookies» στον υπολογιστή ή τη συσκευή του. 

4) Κατηγορίες «Cookies»

Τα «cookies» διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν, όπως :

-Απαραίτητα «cookies»: Τα «cookies» που είναι απαραίτητα για την βασική λειτουργία, όπως την πλοήγηση.Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά.

-«Cookies» προτίμησης: Τα «cookies» που επιτρέπουν σε έναν Ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες και που μεταβάλουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο Ιστότοπος ή την εμφάνισή του, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του Ιστότοπου ως προς την περιήγησή του.

-«Cookies με σκοπό τη στατιστική ανάλυση (web analytics)»: Αφορά τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας σε έναν Ιστότοπο. Η χρήση των «cookies»  με σκοπό τη στατιστική ανάλυση (και συγκεκριμένα της υπηρεσίας Google Analytics).

-«Cookies με σκοπό τη διαφήμιση»: Τα «cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση (online advertizing). Στηρίζεται στην παρακολούθηση των Ιστότοπων που επισκέπτεται ένας Χρήστης στο διαδίκτυο και των ενεργειών που γενικότερα πραγματοποιεί ηλεκτρονικά (π.χ. αγορές προϊόντων και υπηρεσιών) με σκοπό την αποτύπωση των προτιμήσεων και ενδιαφερόντων του και ακολούθως την προβολή σχετικών μόνο διαφημίσεων. Αυτό ισχύει τόσο για τα «cookies» που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο του Ιστότοπου που επισκέπτεται ο Επισκέπτης/Χρήστης, όσο και για τα «cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου του Ιστότοπου.

Χρήση  «Cookies» από εμάς

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί «cookies» για να βελτιώσει την εμπειρία σας, ενώ περιηγείστε, καθώς και για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας. Από αυτά τα «cookies», τα «cookies» που κατηγοριοποιούνται ως απαραίτητα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας με σκοπό τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μόνο «cookies» που εξασφαλίζουν βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας και δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες. Τα υπόλοιπα «cookies» προϋποθέτουν τη συγκατάθεσή σας. Επίσης, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα «cookies», εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης «cookies» και εάν επιλέξετε την απόρριψη των «cookies», αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Χρησιμοποιούμε επίσης «cookies» τρίτων που μας βοηθούν να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Αυτά τα cookies θα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Τα «cookies» δεν διαφθείρουν και δεν βλάπτουν τον υπολογιστή, ούτε τα προγράμματα ή τα αρχεία του υπολογιστή σας.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies:

  • Απαραίτητα «cookies»
  • «Cookies» προτίμησης
  • «Cookies» με σκοπό τη στατιστική ανάλυση

Εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα «cookies», τα οποία είναι υποχρεωτικά, οι υπόλοιπες κατηγορίες χρειάζονται τη συγκατάθεσή σας πριν χρησιμοποιηθούν. Οι κατηγορίες αυτές δεν είναι προ-επιλεγμένες και μπορείτε εσείς ελεύθερα να επιλέξετε όποια κατηγορία επιθυμείτε.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για κάθε «cookie», όπως, το όνομά του, την κατηγορία στην οποία ανήκει, το σκοπό χρήσης του, τη διάρκεια αποθήκευσής του, και τον πάροχο στον πίνακα συναίνεσης της ιστοσελίδας μας πατώντας το κουμπί «προβολή λεπτομερειών»

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα «cookies» του Ιστότοπου είναι η Εταιρεία μας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΑ «COOKIES»;

Για περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας δείτε την ενότητα στην Ιστοσελίδα “Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου)”.

Αλλαγές στην Πολιτική «Cookies»

Η παρούσα Πολιτική «Cookies» ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική «Cookies», όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε επικοινωνία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ekpizo.gr με την ένδειξη “ΕΡΓΟ REVERTER” και στο τηλέφωνο 2103330444.

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: Ιούλιος 2023.