Skip to content

Ποια είναι τα βήματα της
ενεργειακής αναβάθμισης;

3 βασικά στάδια ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών

Από την ιδέα της ενεργειακής αναβάθμισης σε μια ενεργειακά αποδοτική κατοικία.

Συλλογή πληροφοριών, αξιολόγηση και λήψη απόφασης για την ενεργειακή αναβάθμιση

Αρχικά για να αξιολογηθεί η ενδεχόμενη ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας απαιτείται η υλοποίηση προκαταρτικών βημάτων για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Τα συγκεκριμένα βήματα δύνανται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Ι. Διενέργεια θερμογραφικού ελέγχου για τον προσδιορισμό των απωλειών θερμότητας από το κτιριακό κέλυφος.

ΙΙ. Συζήτηση με τους λοιπούς ιδιοκτήτες/ενοίκους για την αναγκαιότητα της ενεργειακής αναβάθμισης και την ανάλυση των διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με αυτή. Έμφαση πρέπει να δοθεί στη διαδικασία λήψης απόφασης, η οποία πρέπει να είναι συμβατή με το καταστατικό του κτιρίου. Για τις περιπτώσεις πολυκατοικιών απαιτείται η απόφαση της γενικής συνέλευσης και η εξουσιοδότηση ενός υπευθύνου για τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση.

ΙΙΙ. Εκτίμηση του προκαταρκτικού κόστους υλοποίησης της ενεργειακής αναβάθμισης. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το κόστος ανακαίνισης κάθε κτιρίου μπορεί να διαφέρει σημαντικά, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική περίοδο που ανακαινίζεται, την τεχνική κατάσταση του κτιρίου, την περιοχή κ.λπ.

IV. Χαρτογράφηση των διαφόρων επιλογών χρηματοδότησης (π.χ. επιχορηγήσεις, δάνεια) και κατανόηση των όρων για την αξιοποίηση τους.

V. Εντοπισμός πιθανών κατασκευαστικών εταιρειών και εργολάβων που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Διοργάνωση συνάντησης με σκοπό την παροχή διευκρινήσεων και την παρουσίαση των ενδεχόμενων ωφελειών από τις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Προετοιμασία της ενεργειακής αναβάθμισης

Το πρώτο βήμα του δεύτερου σταδίου για την προετοιμασία της ενεργειακής αναβάθμισης είναι η έκδοση ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης με την υλοποίηση ενεργειακής επιθεώρησης. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένας «οδικός χάρτης», ο οποίος θα εξηγεί ποιες εργασίες πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Η ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου διενεργείται από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή.

Στη συνέχεια συστήνεται η διενέργεια τεχνικού ελέγχου του κτιρίου από εξειδικευμένο μηχανικό. Σκοπός του συγκεκριμένου ελέγχου είναι ο προσδιορισμός του βαθμού φθοράς και ασφαλείας του κτιρίου. Ο μηχανικός αξιολογεί την τεχνική κατάσταση του κτιρίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας, ενώ θα πρέπει να περιγράψει την υλοποίηση επιπρόσθετων εργασιών που ενδεχομένως απαιτηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Τέλος, ο μηχανικός δύναται να διερευνήσει εάν το εξεταζόμενο κτίριο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των διαφόρων προγραμμάτων χρηματοδότησης, δίνοντας έμφαση σε ενδεχόμενες αυθαιρεσίες.

Αποτέλεσμα του τεχνικού ελέγχου θα είναι η κατάρτιση τεχνικής έκθεσης, η οποία θα παρουσιάζει το σύνολο των εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Οι απαιτούμενες εργασίες θα προκύψουν τόσο από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, όσο από τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε. Η συγκεκριμένη έκθεση θα προδιαγράψει με ακρίβεια τις εργασίες που απαιτούνται διευκολύνοντας τον ακριβέστερο υπολογισμό του κόστους υλοποίησης και τον εντοπισμό της πιο συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς από τις ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρείες και εργολάβους.

Χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης

Μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειακών για την προετοιμασία της ενεργειακής αναβάθμισης ακολουθεί η χρηματοδότηση και η υλοποίηση της.

Τα συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού δύνανται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Ι. Χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων των ιδιοκτητών/ενοίκων, είτε μέσω εναλλακτικών τρόπων, όπως είναι ενδεικτικά η επιχορήγηση μέσω των υφιστάμενων προγραμμάτων ή η λήψη δανείου. Επισημαίνεται ότι για την λήψη της χρηματοδότησης είναι αναγκαία η κατανόηση των όρων και η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων.

ΙΙ. Επιλογή της κατασκευαστικής εταιρείας και εργολάβου. Οι ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρείες και εργολάβοι αποστέλλουν την οικονομική προσφορά τους για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου μαζί με μια λεπτομερή περιγραφή του συνόλου των εργασιών που θα εκτελεστούν, των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, των προθεσμιών κ.λπ. Μετά την παραλαβή των οικονομικών προσφορών, ακολουθεί η συγκριτική αξιολόγηση τους με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη. Στο τέλος, θα συναφθεί σύμβαση με την κατασκευαστική εταιρεία, η οποία θα επιλεγεί από τη συγκριτική αξιολόγηση που προηγήθηκε. Επισημαίνεται ότι πρέπει να δρομολογηθεί η έκδοση των αδειών που ενδεχομένως απαιτούνται για την υλοποίηση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης.

ΙΙΙ. Έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί με την κατασκευαστική εταιρεία. Συστήνεται, η εξουσιοδότηση ατόμου από τους ιδιοκτήτες/ενοίκους με σκοπό την παρακολούθηση των εργασιών και τον εντοπισμό ενδεχόμενων αποκλίσεων από τις προβλέψεις της σύμβασης και καθυστερήσεων.

IV. Υλοποίηση των κατασκευαστικών εργασιών βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί αναφορικά με τις προβλεπόμενες εργασίες, τα υλικά που θα επιλεγούν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Συστήνεται η κατάρτιση μηνιαίων αναφορών όπου θα παρουσιάζεται η πρόοδος των εργασιών και η εμφάνιση ενδεχόμενων προβλημάτων προτείνοντας λύσεις για να αντιμετωπιστούν. Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών, υπογράφεται η πράξη παραλαβής και παράδοσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης.

V. Λήψη της χρηματοδότησης στην περίπτωση συμμετοχής σε συγκεκριμένο πρόγραμμα υποβάλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τις προβλέψεις συμμετοχής σε αυτό.

Χρειάζεται να αναβαθμίσω ενεργειακά την κατοικία μου;

Κάντε αίτηση για μια δωρεάν επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας συνεργάτες του γραφείου «υπηρεσιών μιας στάσης» θα σας παράσχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές και τις λύσεις που έχετε. Η υπηρεσία αυτή θα είναι διαθέσιμη σύντομα.