Αποτελέσματα έρευνας για τις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών στην Αττική

Συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου REVERTER από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. πραγματοποίησε έρευνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “REVERTER”, με
τη συνεργασία του Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Συντονιστής του έργου) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με σκοπό τη χαρτογράφηση των ενεργειακών αναγκών των
νοικοκυριών και την κατεύθυνση των μελλοντικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας για τη μείωση του
ενεργειακού κόστους, με έμφαση στους ευάλωτους καταναλωτές.

Continue reading